GeKaeM

Elektriku pokojne nechajte na nás ...

 

POZOR, ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI:

GeKaeM s.r.o., Čermeľská cesta 3,  040 01 Košice
IČO: 45 709 289, IČ DPH: SK2023104677, DIČ: 2023104677

 

Realizácia stavieb a dodávky materiálu

Bytové domy:

Bytové domy (SVB, bytové družstvá, správcovské spoločnosti, firmy realizujúce obnovu a zateplenie) Košice, Gelnica - rekonštrukcia a úprava vnútorných silnoprúdových rozvodov – dodávka osvetlenia v spoločných priestoroch, výmena elektrických stúpacích vedení, montáž a dodávka kamerových systémov v spoločných priestoroch, montáž a dodávka audio a video vrátnikov - uzemnenie a bleskozvod - spracovanie projektovej dokumentácie na výmenu stúpacích vedení a elektroinštalácie spoločných priestorov  (2010-2019)

Polyfunkčné objekty, administratívne a obchodné priestory, firemné inštalácie:

Polyfunkčný dom na Dunajskej ulici KošiceCentrála NAŠA s.r.o. Košice – napojenie objektu k elektromerovému rozvádzaču, kompletná elektroinštalácia objektu (kuchyňa, jedáleň, ostatné priestory), aktívny bleskozvod (2017-2018)

Čerpacia stanica OMV Prešov – výmena presvietenia pylónu (subdodávka) (2016)

Polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici Košice Budova A aj Budova B – vnútorné silnoprúdové rozvody, NN prípojka, vonkajšie osvetlenie (rozdelené do viacerých etáp - roky 2011-2015)

Právnická kancelária Košice – vnútorné silnoprúdové rozvody (2013)

Konica Minolta Košice – vnútorné silnoprúdové rozvody, osvetlenie vonkajšej reklamy (2013)

Obchodné prevádzky a prevádzky drobných služieb Košice, Prešov - dodávka a montáž kamerového systému, vnútorné silnoprúdové rozvody (2010 - 2014)

Polyfunkčná budova Wüstenrot – Bratislava, Grösslingova – dodávka materiálu pre prípojku NN, aktívny bleskozvod, vnútorné silnoprúdové rozvody (subdodávka) (2013)

Predajne EXISPORT - vnútorné silnoprúdové rozvody (subdodávka) (september, október 2011)

Spoločnosť s ručením obmedzením Trebišov - dodávka a montáž elektronického zabezpečovacieho systému (2011)

DART s.r.o. Košice – vnútorné silnoprúdové rozvody a rozvody štruktúrovanej kabeláže pre prístavbu kancelárskych priestorov (december 2010 až január 2011)

T+M v.o.s Košice - Pravidelná údržba a opravy elektrických prívodov ku klimatizačným jednotkám (2010)

ZAED s.r.o. Košice – dodávka a montáž kamerového systému, dodávka silnoprúdových rozvodov v dielni (2010, 2013)

T+M v.o.s Košice – Dodávka a montáž elektrických prívodov pre klimatizačné jednotky (2010)

sro Bratislava – dodávka elektronického zabezpečovacieho systému (2010)

Školy, obce, vedecké inštitúcie, sociálne zariadenia:

Dom dôchodcov Poproč – výmena núdzového osvetlenia, pripojenie konvektomatu (2019)

Mestská časť Košice - Lorinčík – úprava silnoprúdových rozvodov v budove, montáž a dodávka bleskozvodu (2017)

Obec Poproč - dodávka PC techniky, UPS, kamerových systémov (2010 - 2018)

Základná škola s materskou školou na Želiarskej ulici Košice – Oprava havarijného stavu elektroinštalácie v kuchyni a jedálni (2012)

Centrum biovied SAV organizacná zložka ÚFHZ - dopĺňanie existujúcich vnútorných silnoprúdových rozvodov, automatické ovládanie spínania osvetlenia (2011 - 2014)

Základná škola Trstené pri Hornáde – opravy elektroinštalácie, doplnenie merania, výmena osvetlenia v učebniach, kanceláriách a telocvični, doplnenie elektroinštalácie pre počítačové a jazykové učebne, oprava rozvodov školského rozhlasu, sprostredkovanie revízií, dodávka kamerového systému (2010 - 2017)

IBV – Za Prefou – Družstevná pri Hornáde – Malá Vieska
SO 107 – Káblový rozvod NN – subdodávka elektromontážnych prác, dodávka materiálu
SO 106 – VN prípojka a trafostanica – dodávka materiálu (2010)

Rodinné domy, byty, chaty:

Rodinné domy – Košice, Košice okolie – vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, elektrické podlahové vykurovanie, dodávky materiálu, oprava a výmena video vrátnika, bleskozvod, prípojky NN, inštalácia elektronického zabezpečovacieho zariadenia, kamerový systém, inteligentná elektroinštalácia (2010-2018)

Byty Košice – rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov (2010-2018)

Chata Ružín - vnútorné silnoprúdové a rozvody, bleskozvod, prípojka NN (2010)

Priemysel, výrobné linky:

Priemysel, výrobné linkyAreál RAVEN Košice  - elektromontážne práce - prekládka elektromerového rozvádzača, napojenie existujúceho rozvádzača – (subdodávka) (2017)

DRAKA Prešov  - elektromontážne práce - montáž výhrevných káblov na budove – (subdodávka) (2016)

Poľnonákup TATRY a.s. Kežmarok  - elektromontážne práce - úprava elektroinštalácie objektov, výmena deóna  – (subdodávka) (2016)

CROWN Dubaj (SAE) - elektromontážne práce pri výmene výrobnej linky – (2014)

CROWN Osmaniye (Turecko) - elektromontážne práce pri výmene výrobnej linky – (subdodávka) (2014)

CROWN Slovakia - Kechnec – Power Distribution – High Level Electrical – elektromontážne práce a materiál pri doplnení novej linky – (subdodávka) (2010-2012)

GETRAG FORD - Výstavba logistického centra LSC - rozšírenie o miestnosť nabíjania akumulátorov (subdodávka - materiál) (2011)

Technická príprava stavieb:

Technická príprava stavieb Polyfunkčná budova Wüstenrot – Bratislava, Gröslingova – trafostanica, prípojka NN, aktívny bleskozvod, vnútorné silnoprúdové rozvody (subdodávka) (2013)

GETRAG FORD - Výstavba logistického centra LSC - rozšírenie o miestnosť nabíjania akumulátorov (apríl až jún 2011)

CROWN – 311 Slovakia – Power Distribution – High Level Electrical Distribution (2010-2011, 2012)

IBV – Za Prefou – Družstevná pri Hornáde – Malá Vieska
SO 106 – VN prípojka a trafostanica
SO 107 – Káblový rozvod NN (september až október 2010)

Referencie