GeKaeM

Elektriku pokojne nechajte na nás ...

 

POZOR, ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI:

GeKaeM s.r.o., Čermeľská cesta 3,  040 01 Košice
IČO: 45 709 289, IČ DPH: SK2023104677, DIČ: 2023104677

 

Kontakt

GeKaeM s.r.o.

Čermeľská cesta 3
040 01 Košice  - mestská časť Sever

IČO: 45 709 289
IČ DPH: SK2023104677
DIČ: 2023104677

Obchodný register Košice I, oddiel: Sro, Vložka č. 26295/V

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. č. účtu: 4019752745/7500
IBAN: SK19 7500 0000 0040 1975 2745
SWIFT: CEKOSKBX 

Riadenie stavieb:
 Vladimír Grešák  0911 879 900

Riadenie technickej prípravy:
 Ing. Róbert Motyka  0907 530 944

kontaktný e-mail:  gekaem@gekaem.sk