GeKaeM

Elektriku pokojne nechajte na nás ...

 

POZOR, ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI:

GeKaeM s.r.o., Čermeľská cesta 3,  040 01 Košice
IČO: 45 709 289, IČ DPH: SK2023104677, DIČ: 2023104677

 

Obchodné a záručné podmienky

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pre spoločnosť GeKaeM s.r.o.  je kvalita prác, materiálu a zariadení dodávaných svojim zákazníkom na prvom mieste. Komponenty a materiály nakupujeme od overených dodávateľov a naši pracovníci si potrpia na kvalitu.

Na nami dodávané práce poskytujeme záruku 24 mesiacov, pokiaľ zmluvne nie je dohodnuté inak. Na dodávaný tovar poskytujeme záruku podľa trvania záruky poskytovanej výrobcom.

Napriek všetkej snahe sa však môže stať, že dôjde k závade. V takom prípade sa ju snažíme odstrániť bez zbytočného zdržania. Naši zákazníci vedia, že reagujeme rýchlo, podľa kapacitných možností bezodkladne.

Pri závade na našom zariadení, či už ide o záručný alebo pozáručný servis,  pošlite správu s informáciami:

  • názov (meno) zákazníka s jeho kontaktnými údajmi (e-mail, telefónne číslo)
  • miesto závady
  • typ zariadenia
  • ak ide o uplatnenie záruky, číslo faktúry a termín dodania služby resp. tovaru

na našu kontaktnú e-mailovú adresu gekam{zavinac}gekaem.sk.


OBCHODNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

s našimi zákazníkmi máme spravidla dohodnuté zmluvne v závislosti od poskytnutej služby či dodaného tovaru.