GeKaeM

Elektriku pokojne nechajte na nás ...

 

POZOR, ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI:

GeKaeM s.r.o., Čermeľská cesta 3,  040 01 Košice
IČO: 45 709 289, IČ DPH: SK2023104677, DIČ: 2023104677

 

Polyfunkčné a administratívne objekty

Polyfunkčné a administratívne objekty

Kompletná elektroinštalácia administratívnych budov a polyfunkčných ojektov:

- NN prípojky

- odberné miesta

- dodávky rozvádzačov

- elektrické rozvody silnoprúdu a slaboprúdu

- kamerové a zabezpečovacie systémy

- audio - video vrátniky

- kompletáž svetiel a prístrojov

- uzemnenie objektu a ochrana pre zásahom blesku

- revízie

---------

ZREALIZOVALI SME:

Centrála NAŠA s.r.o. Košice – napojenie objektu k elektromerovému rozvádzaču, 

kompletná elektroinštalácia objektu (kuchyňa, jedáleň, ostatné priestory), aktívny bleskozvod (2017-2018)

Čerpacia stanica OMV Prešov – výmena presvietenia pylónu (subdodávka) (2016)

Polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici Košice Budova A aj Budova B – vnútorné silnoprúdové rozvody, NN prípojka, vonkajšie osvetlenie (rozdelené do viacerých etáp - roky 2011-2015)

Právnická kancelária Košice – vnútorné silnoprúdové rozvody (2013)

Konica Minolta Košice – vnútorné silnoprúdové rozvody, osvetlenie vonkajšej reklamy (2013)

Obchodné prevádzky a prevádzky drobných služieb Košice, Prešov - dodávka a montáž kamerového systému, vnútorné silnoprúdové rozvody (2010 - 2014)

Polyfunkčná budova Wüstenrot – Bratislava, Grösslingova – dodávka materiálu pre prípojku NN, aktívny bleskozvod, vnútorné silnoprúdové rozvody (subdodávka) (2013)

Predajne EXISPORT - vnútorné silnoprúdové rozvody (subdodávka) (september, október 2011)

Spoločnosť s ručením obmedzením Trebišov - dodávka a montáž elektronického zabezpečovacieho systému (2011)

DART s.r.o. Košice – vnútorné silnoprúdové rozvody a rozvody štruktúrovanej kabeláže pre prístavbu kancelárskych priestorov (december 2010 až január 2011)

T+M v.o.s Košice - Pravidelná údržba a opravy elektrických prívodov ku klimatizačným jednotkám (2010)

ZAED s.r.o. Košice – dodávka a montáž kamerového systému, dodávka silnoprúdových rozvodov v dielni (2010, 2013)

T+M v.o.s Košice – Dodávka a montáž elektrických prívodov pre klimatizačné jednotky (2010)

sro Bratislava – dodávka elektronického zabezpečovacieho systému (2010)

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie