GeKaeM

Elektriku pokojne nechajte na nás ...

 

POZOR, ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI:

GeKaeM s.r.o., Čermeľská cesta 3,  040 01 Košice
IČO: 45 709 289, IČ DPH: SK2023104677, DIČ: 2023104677

 

Bytové domy

Bytové domy
Bytové domy
Bytové domy
Bytové domy

V starších bytových domoch stále zostávajú pôvodné rozvody elektriky. Častokrát ide o riadne neudržiavané, už nepostačujúce a niekedy aj nebezpečné elektroinštalácie.  Ako môžu vyzerať a v akom stave domových rozvodov často nič netušiaci obyvatelia používajú elektrické rozvody a zariadenia, ilustrujeme na autentických obrázkoch vpravo. 

Tieto rozvody  je potrebné v záujme bezpečnosti obyvateľov domu upraviť v súlade so zvyšujúcimi sa požiadavkami na požiarnu bezpečnosť, ale aj stúpajúcu energetickú náročnosť. 

Zanedbateľná tiež nie je ochrana obyvateľov pred nechcenými návštevníkmi zvonku, ktorí môžu páchať vo vchodoch trestnú činnosť. Taktiež nežiadúca aktivita miestnych, ktorí robia v spoločných priestoroch domu neporiadok, čím znepríjemňujú život svojim susedom, navyše odstránenie následkov môže stáť vlastníkov nemalé peniaze.

Realizujeme

- komplexnú výmenu stúpacích rozvodov od dodania projektovej dokumentácie až po revíziu tak, aby bola na prvom mieste zaručená bezpečnosť vlastníkov a nájomcov bytov a v neposlednom rade aj dodržané požiadavky dodávateľa eletrickej energie a požiarneho technika.

- výmenu osvetlenia spoločných priestorov za senzorové svetlá

- kamerové systémy pre monitorovanie vchodov, pivníc a ostatných spoločných miestností

- audio a video domové vrátniky

---

ZREALIZOVALI SME:

Bytové domy (SVB, bytové družstvá, správcovské spoločnosti, firmy realizujúce obnovu a zateplenie) Košice, Gelnica - rekonštrukcia a úprava vnútorných silnoprúdových rozvodov – dodávka osvetlenia v spoločných priestoroch, výmena elektrických stúpacích vedení, montáž a dodávka kamerových systémov v spoločných priestoroch, montáž a dodávka audio a video vrátnikov - spracovanie projektovej dokumentácie na výmenu stúpacích vedení a elektroinštalácie spoločných priestorov (2010-2018)

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie